Átt þú rétt á bótum?

Margir gera sér ekki grein fyrir því að eftir slys kunna þeir að eiga rétt á bótum, jafnvel þótt enginn augljós tjónvaldur sé fyrir hendi eða þótt viðkomandi hafi verið í órétti.

Við aðstoðum þig við að kanna þinn rétt til bóta eftir slys þér að kostnaðarlausu. Ef þú átt rétt á bótum greiðir þú enga þóknun fyrr en þú færð þær greiddar.

Átt þú rétt á bótum?

Margir gera sér ekki grein fyrir því að eftir slys kunna þeir að eiga rétt á bótum, jafnvel þótt enginn augljós tjónvaldur sé fyrir hendi eða þótt viðkomandi hafi verið í órétti.

Við aðstoðum þig við að kanna þinn rétt til bóta eftir slys þér að kostnaðarlausu. Ef þú átt rétt á bótum greiðir þú enga þóknun fyrr en þú færð þær greiddar.

Slys

Varstu í órétti? Ollir þú slysinu?

Þú gætir samt átt rétt á bótum.

UMFERÐARSLYS

Hafir þú lent í bílslysi áttu ríkan bótarétt. Þú getur til dæmis átt rétt á bótum þótt hitt ökutækið sé óþekkt eða þú teljir þig hafa verið í órétti.

VINNUSLYS

Eftir vinnuslys geta nokkrar mismunandi tryggingar átt við, svo sem launþegatrygging, slysatrygging og jafnvel ábyrgðartrygging.

LÍKAMSÁRÁS

Eftir líkamsárás eða önnur persónubrot er mikilvægt að leggja strax fram einkaréttarkröfu till lögreglu til að tryggja bótarétt þinn úr bótasjóði.

FRÍTÍMASLYS

Undir frítímaslys getur fallið margt svo sem tjón í íþróttum, eftir fall í hálku, eftir að detta af hestbaki og eftir að fá í sig óvæntan aðskotahlut.

SJÓSLYS

Með slysatryggingum sjómanna er tryggt að allir þeir sem lenda í slysi við störf á sjó fái fullar bætur fyrir tjón sitt eftir ákvæðum skaðabótalaga.

ANNAÐ

Auk upptalinna bótamála sinnum við öllum helstu gerðum bótamála svo sem vegna læknamistaka, munatjóna og vanefnda á samningi.

Höfum þetta einfalt

Það kostar ekkert að athuga málið!

Fyrsta viðtal þar sem færi gefst á að fara yfir slysið og kanna hvort grundvöllur sé til að aðhafast í þínu tilfelli er ávallt þér að kostnaðarlausu.

Að sama skapi er lögfræðiþóknun vegna bótamála bundin því skilyrði að þú fáir greiddar bætur. Greiðist engar bætur greiðir þú enga lögfræðiþóknun, nema ef þú ákveður að fara með mál þitt fyrir dómstóla, þá greiðist sérstaklega fyrir þann málarekstur.

Algengar spurningar

Hvert og eitt bótamál er einstakt. Þrátt fyrir það er ferlið almennt svipað.

Alla jafna er það á þann veg að fyrst er undirritað umboð og verkbeiðni og gengið frá tilkynningum um slysið til þeirra sem málið varðar. Því næst tekur við gagnaöflun. Ef ágreiningur er um bótaskyldu í málinu þarf að reyna að fá hana viðurkennda. Til þess eru sérstakar úrskurðarnefndir sem hægt er að bera slíkan ágreining undir.

Sé enn uppi ágreiningur að því úrræði tæmdu stendur tjónþolum til boða sá kostur að leita með mál sitt fyrir dómstóla. Sé bótaskylda viðurkennd er að lokinni gagnaöflun aflað matsgerðar, þar sem umfang tjónsins er staðreynt. Sé matsgerðin hagfelld er síðan hægt að krefjast fjárgreiðslu úr hendi bótaskylds aðila á grundvelli hennar. Virðist þetta of flókið? Höfum þetta einfalt, þú kemur til okkar og við sjáum um ferlið.

Það má vel vera! Slys eru jafn mismunandi og þau eru mörg og því gildir ekki eitt svar um öll bótamál. Komdu í frítt fyrsta viðtal og við könnum hvort þú eigir rétt á bótum.

Yfirleitt tekur eitt og hálft til þrjú ár að fá bætur. Bótamál geta tekið talsverðan tíma. Örorkumat vegna slyss fer í fyrsta lagi fram einu ári eftir slys, að því gefnu að gagnaöflun sé lokið og bótaskylda verið viðurkennd.

Séu niðurstöður matsgerðarinnar hagfelldar gæti bótamál í fljótasta lagi tekið um 14 til 18 mánuði. Yfirleitt taka bótamál hins vegar lengri tíma, þá á bilinu eitt og hálft til þrjú ár, en í sumum tilfellum jafnvel lengur, einkum þegar um sérstaklega umfangsmikið tjón er að ræða eða ef ágreiningur um bótaskyldu ratar fyrir dómstóla.

Almenna fyrningarreglan í íslenskum skaðabótarétti kveður á um að krafa um skaðabætur vegna líkamstjóns fyrnist á tíu árum frá þeim degi er tjónþoli fékk nauðsynlegar upplýsingar um tjónið og þann sem ábyrgð ber á því eða bar að afla sér slíkra upplýsinga.

Hins vegar gilda ýmsar sérreglur bæði um fyrningu og tilkynningarskyldu sem geta verið þrengri, til að mynda gildir almennt eins árs tilkynningafrestur um slys í tilfellum vátryggingasamninga.

Við mælum því eindregið með því að fólk leiti sér lögfræðiaðstoðar svo fljótt sem verða má eftir að slys skeður svo hægt sé að tryggja að engir frestir renni út og til að halda utan um og annast gagnaöflun.

Skrifstofan er staðsett í Lágmúla 7 (5. hæð), 108 Reykjavík. Gengið er inn um stigagang hjá sænska sendiráðinu, á milli Nettó og Joe & The Juice.

Hefur þú frekari spurningar? Hafðu þá endilega samband og við reynum að svara þeim fyrir þig. Það kostar ekkert að hafa samband.

Viltu kíkja í kaffi?

Mán - fös 9.00 - 17.00

Lágmúli 7 (5. hæð), 108 Reykjavík

+354 516 4000

botamal@botamal.is