umferðarslys

umferðarslys

BÍLSLYS

RAFSKÚTUSLYS

REIÐHJÓLASLYS

VÉLHJÓLASLYS

VERÐA FYRIR BÍL

FLUGSLYS

ÞÓ ÞÚ HAFIR VERIÐ Í ÓRÉTTI, GÆTIR ÞÚ ÁTT RÉTT Á BÓTUM.

Þeir sem slasast í umferðarslysi geta átt rétt á bótum frá tryggingafélagi þess ökutækis sem olli slysinu, hvort sem þeir eru farþegar, ökumenn eða vegfarendur. Þú getur átt bótarétt hjá þínu eigin tryggingafélagi vegna líkamstjóns jafnvel þó þú hafir verið í órétti. Hafir þú orðið fyrir líkamstjóni þarf að meta varanlega örorku með matsferli sem þú getur skoðað nánar hér.

Þú þarft ekki að vera óvinnufær til þess varanleg örorka geti talist til staðar. Fjölmörg dæmi eru um að tjónþolar hafi orðið af milljóna bótarétti vegna þess að þeir telja sig ekki hafa slasast nógu alvarlega eða mikið þrátt fyrir að skilyrði fyrir bótagreiðslum hafi augljóslega verið til staðar. Það kostar ekkert að kanna málið hjá okkur en það getur reynst dýrkeypt að gera það ekki.

höfum þetta einfalt.

það kostar ekkert að athuga málið!

Fyrsta viðtal þar sem færi gefst á að fara yfir slysið og kanna hvort grundvöllur sé til að aðhafast í þínu tilfelli er ávallt þér að kostnaðarlausu.

Að sama skapi er lögfræðiþóknun vegna bótamála bundin því skilyrði að þú fáir greiddar bætur. Greiðist engar bætur greiðir þú enga lögfræðiþóknun, nema ef þú ákveður að fara með mál þitt fyrir dómstóla, þá greiðist sérstaklega fyrir þann málarekstur.