líkamsárás

þú þarft ekki að vera óvinnufær til þess að eiga rétt á bótum

Eftir líkamsárás er oftast vitað hver hinn brotlegi er. Þá er hægt að beina skaðabótakröfu að geranda í sakamáli og eftir atvikum einkamáli. Þá er þolendum afbrota tryggður bótaréttur í bótasjóð þolenda afbrota sem getur gripið ýmis tilviki sem annars yrðu óbætt. Við önnumst alla milligöngu, kröfugerð og málarekstur í slíkum málum og tökum jafnframt að okkur réttargæslu í sakamálum fyrir hönd brotaþola.

Þú þarft ekki að vera óvinnufær til þess varanleg örorka geti talist til staðar. Fjölmörg dæmi eru um að tjónþolar hafi orðið af milljóna bótarétti vegna þess að þeir telja sig ekki hafa slasast nógu alvarlega eða mikið þrátt fyrir að skilyrði fyrir bótagreiðslum hafi augljóslega verið til staðar. Það kostar ekkert að kanna málið hjá okkur en það getur reynst dýrkeypt að gera það ekki.

höfum þetta einfalt.

það kostar ekkert að athuga málið!

Fyrsta viðtal þar sem færi gefst á að fara yfir slysið og kanna hvort grundvöllur sé til að aðhafast í þínu tilfelli er ávallt þér að kostnaðarlausu.

Að sama skapi er lögfræðiþóknun vegna bótamála bundin því skilyrði að þú fáir greiddar bætur. Greiðist engar bætur greiðir þú enga lögfræðiþóknun, nema ef þú ákveður að fara með mál þitt fyrir dómstóla, þá greiðist sérstaklega fyrir þann málarekstur.